Dziś jest sobota 27 maja 2017, imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan


Urząd gminy

Dokumenty do pobrania

Sprawy Obywatelskie

Zameldowanie na pobyt stały

 

 Wniosek

Zameldowanie na pobyt stały z równoczesnym wymeldowaniem


Wniosek

 Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące


 Wniosek

Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP

 

Wniosek

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP   Wniosek
 Zameldowanie cudzoziemca, obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej na pobyt stały   Wniosek
 Zameldowanie cudzoziemca, obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej na pobyt czasowy   Wniosek
 Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych    Wniosek
 Wydawanie zaświadczeń ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych  
 
 Wniosek o wydanie dowodu osobistego Zabezpieczenia dowodu  Wniosek
 Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego    Wniosek
 Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące    Wniosek
 Odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony)  

 Wniosek - urodzenia

Wniosek - małżeństwa

Wniosek - zgony

 Uzupełnienie aktu    Wniosek
 Sprostowanie aktu    Wniosek
 Zawarcie związku małżeńskiego ( przed Kierownikiem USC)    
 Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą    Wniosek
 Zmiana imienia i nazwiska w trybie administracyjnym    Wniosek
 Zgłoszenie zgonu  

 

Utraciłeś dokumenty? Nie ryzykuj!  Informacja  
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców   Wniosek

Budownictwo

Uzgodnienie budowy / remontu ogrodzenia Wniosek
Uzgodnienie zjazdu na działkę Wniosek

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Wydanie zaświadczenia o działce

Wniosek

Wypis i wyrys z Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Wniosek

Wydanie zaświadczenia o ochronie konserwatorskiej

Wniosek

Inicjatywa lokalna

Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Wniosek

  Działalność gospodarcza

 Wnioski do CEIDG  Informacja + Wnioski
Wniosek o stwierdzenie zgodności kserokopii
z oryginałem
Wniosek

Rolnictwo

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego    Wniosek   

Gospodarka Komunalna

Wniosek o nadanie numeru nieruchomości (budynek)

   Wniosek  

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

Oświadczenie

 Gospodarka Odpadami

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe

Deklaracja

Harmonogram odbioru odpadów - nieruchomości zamieszkałe -na rok 2016

Harmonogram

Ochrona Środowiska

Wniosek o wycinkę drzewa
   Wniosek   

 Podatki

Podatek od nieruchomości
Informacja Dane    Deklaracja   Zwolnienie
Podatek rolny Informacja Dane Deklaracja  Zwolnienie
Podatek leśny Informacja Dane Deklaracja Zwolnienie

Oświata

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego  Wniosek
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego Wniosek

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o  wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych  Wniosek
Druk oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych Oświadczenie
< powrót do listy

34-321 Łękawica
ul. Wspólna 24

tel. 33 865 16 01
fax. 33 865 17 01

© 2012 UG Łękawica, projekt i wykonanie