Dziś jest niedziela 25 czerwca 2017, imieniny: Dorota, Łucja, Wilhelm


GOPS

EFS

Europejski Fundusz Społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łękawicy informuje, że trwa realizacja projektu systemowego w ramach Projektu VII, Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Łękawica''.

Powyższy Projekt skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej znajdujących się w szczególnym położeniu na rynku pracy, narażonych na wykluczenie społeczne, w tym m.in.:

  • Bezrobotnych
  • Poszukujących pracy lub niepozostających w zatrudnieniu
  • Niepełnosprawnych
  • Korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

Celem głównym Projektu pn. „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Łękawica'' jest wzmacnianie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Gminy Łękawica objętych świadczeniami pomocy społecznej, poprzez  przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy oraz poprzez aktywny udział w procesie nabywania kwalifikacji i umiejętności zawodowych    i społecznych, jak również poprzez dostarczanie niezbędnych usług społecznych wspierających dostęp do zatrudnienia osób zagrożonych marginalizacją.

W miesiącu luty 2014r. zakończono rekrutację uczestników i uczestniczek do udziału
w projekcie pn. „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Łękawica” tj. 7 kobiet i 3 mężczyzn.
Z uczestnikami i uczestniczkami projektu zawarto kontrakty socjalne w celu wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.  

W 2014r planuje się przeprowadzenie dla uczestników i uczestniczek projektu m.in.:

  1. doradztwo zawodowe,
  2. trening komunikacji i umiejętności społecznych,
  3. wsparcie psychologa,
  4. warsztaty rozwoju osobistego dla kobiet,
  5. trening poszukiwania pracy z wykorzystaniem komputera

Ponadto w trakcie realizacji projektu uczestnicy i uczestniczki projektu będą uczestniczyć w szkoleniach zawodowych, podnoszących ich kwalifikacje zawodowe, dostosowane do ich indywidualnych predyspozycji zawodowych oraz zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy.

Zespól Projektowy informuje, że w miesiącu październik i listopad 2014r. planowane jest przeprowadzenie kolejnej rekrutacji uczestników i uczestniczek do udziału w projekcie systemowym pn. „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Łękawica”.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym GOPS w Łękawicy tj. Panią Beatą Golec od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 bezpośrednio w siedzibie Ośrodka, bądź pod nr tel.: 33 8622 577.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego.

< powrót do listy

34-321 Łękawica
ul. Wspólna 24

tel. 33 865 16 01
fax. 33 865 17 01

© 2012 UG Łękawica, projekt i wykonanie