Dziś jest niedziela 25 czerwca 2017, imieniny: Dorota, Łucja, Wilhelm


GOPS

GKRPA

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łękawicy została powołana na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Łękawica Nr 3/2015 z dnia 13 stycznia 2015r. zmienionego Zarządzeniem Nr 5/2015 z dnia 26 stycznia 2015r. ,  Zarządzeniem Nr 144/2015 z dnia 31 grudnia 2015r. oraz Zarządzeniem Nr 224/2016 z dnia 1 września 2016 r. w następującym składzie:

 • ·         Pani Władysława Rus – Przewodnicząca Komisji
 • ·         Pani Zofia Tomaszek – Z-ca Przewodniczącego Komisji
 • ·         Pani Małgorzata Mrózek – Sekretarz Komisji
 • ·         Pani Małgorzata Wójcik – Członek Komisji
 • ·         Pan Grzegorz Magiera – Członek Komisji
 • ·         Pani Marzena Chwierut – Członek Komisji

Zadania Komisji oraz tryb pracy i zasady funkcjonowania określa Regulamin, który jest załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2015 Wójta Gminy Łękawica z dnia 13 stycznia 2015r. z późn. zmianami. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2016 r. poz. 487 tj. z późn. zm.)

Dodatkowe informacje:

 • ·         Siedziba Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łękawicy od lutego 2016r. znajduje się w Urzędzie Gminy w Łękawicy przy ul. Wspólnej 24, tel. 33 865 16 01 wew.215.
 • ·         Przedstawiciel GKRPA pełni dyżury w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godz.
  od 13.00 do 15.00.
 • ·         Osoby uzależnione mogą skorzystać z  Punktu Konsultacyjnego w pierwsze trzy czwartki miesiąca w godz. od 16.00 do 18.00, prowadzonego przez Specjalistę Psychoterapii Uzależnień.
 • ·         Osoby współuzależnione mogą skorzystać z Grupy Wsparcia dla Osób Współuzależnionych
  i Ofiar przemocy w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 16.00 do 18.00.

Punkt Konsultacyjny oraz Grupa Wsparcia mają swoją siedzibę w Łękawicy w budynku   Centrum Integracji Społeczności Lokalnej przy ul. Wspólnej 24a .

Instytut Psychologii Zdrowia PTP prowadzi Telefon Zaufania dla osób uzależnionych behawioralnie i ich bliskich informacje o numerach telefonów znajdą Państwo na stronie

www.psychologia.edu.pl

www.psychologia.edu.pl/telefon-zaufania/tel-zaufania-dla-dorosych-w-kryzysie-116-123.html

www.psychologia.edu.pl/telefon-zaufania/tel-zaufania-dla-osob-uzalenionych-behawioralnie.html

www.psychologia.edu.pl/poradnia.html

< powrót do listy

34-321 Łękawica
ul. Wspólna 24

tel. 33 865 16 01
fax. 33 865 17 01

© 2012 UG Łękawica, projekt i wykonanie