Dziś jest niedziela 25 czerwca 2017, imieniny: Dorota, Łucja, Wilhelm


GOPS: Akty prawne
26-02-2014

Program osłonowy w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

29-01-2014

Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania

28-11-2013

Gminny Program Osłonowy

06-03-2013

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Łekawica na lata 2011-2016

07-02-2013

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Łękawica w latach 2008-2015

09-01-2013

Uchwała Nr XXV/167/12 Rady Gminy Łękawica z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie : przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani

34-321 Łękawica
ul. Wspólna 24

tel. 33 865 16 01
fax. 33 865 17 01

© 2012 UG Łękawica, projekt i wykonanie