Dziś jest sobota 27 maja 2017, imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan


O gminie

Kocierz Moszczanicki

"Kocierz wieś od lasu nazwanego Kocierz i rzeki z niej płynącej, a zwłaszcza, że tam poddani Państwa Ślemieńskiego w tymże miejscu kotelnicę albo kocierz owiec miewali, gdzie młode owce to jest jagnięta kociły się..."
/Andrzej Komoniecki/. 

Sołtys: Jolanta Biernat


Członkowie Rady Sołeckiej:

Gerard Pietrek

Agnieszka Czaniecka-Mieszczak

Stanisława Tomiczek

Danuta Krzuś

 

 

 

 

             Jest to wieś zamieszkiwana przez 1055 mieszkańców na powierzchni 1354 ha. Miejscowość powstała jako osada pasterska na przełomie XV i XVI wieku.. Położona jest w pięknej kotlinie wzdłuż rzeki Kocierzanki, zwężającej się ku północy na wys. 500 m n.p.m. Otoczona jest lasami o zróżnicowanym drzewostanie wśród, których na południowo - wschodniej i zachodniej stronie Wielkiej Góry (879 m n.p.m.) i Wielkiego Cisownika (853 m n.p.m) znajduje się rezerwat "Szeroka". Założony został w 1960 roku i obejmuje powierzchnie ponad 50 ha. W swoich zasobach posiada podlegającą ochronie dolnoreglową buczynę karpacką z ponad dwustuletnimi okazami przede wszystkim buka i jodły. W terenach tych można również obejrzeć pojedyncze okazy przyrody żywej jak lipa drobnolistna, jesion wyniosły, dąb szypułkowy. 

W Kocierzu M. zlokalizowane jest ujęcie wody pitnej zaopatrujące ponad 700 gospodarstw na terenie gminy w wodę o bardzo dobrej jakości. W bezpośrednim sąsiedztwie szkoły stoi pomnik przypominający o wydarzeniach, które miały miejsce w czasie wojny, kiedy to przywieziono z Oświęcimia i powieszono 15 Polaków, w odwet za zabicie 5 osób współpracujących z Niemcami. 

W sołectwie prężnie działa Ochotnicza Straż Pożarna (Prezes Adam Chudy), Kółko Rolnicze (Prezes Bernadeta Raczek), Ludowy Klub Sportowy (Prezes Gerard Pietrek), Koło Gospodyń Wiejskich (Przewodnicząca Stanisława Tomiczek). Są one organizatorami i uczestnikami wielu uroczystości odbywających są na terenie gminy. 

Plany na przyszłość to:

- budowa kanalizacji,
- budowa zbiornika retencyjnego,
- budowa sali gimnastycznej. 

< powrót do listy

34-321 Łękawica
ul. Wspólna 24

tel. 33 865 16 01
fax. 33 865 17 01

© 2012 UG Łękawica, projekt i wykonanie