Dziś jest niedziela 25 czerwca 2017, imieniny: Dorota, Łucja, Wilhelm


KGW

Koło Gospodyń Wiejskich w Kocierzu Rychwałdzkim

Historia

Koło Gospodyń Wiejskich w Kocierzu Rychwałdzkim założyła w 1967 roku Pani Mieszczak Katarzyna.

Od 1970 -tego roku Koło prowadziła Pani Okrzesik Genowefa, która pełniła funkcję Przewodniczącej.

Początkowo działalność Koła była trudna. Nie było odpowiedniej sali na zebra­nia. Członkinie spotykały się w prywatnych domach. Tam też prowadzone były różne szkolenia, kursy gotowania i pieczenia. Kołem opiekowały się i wspierały je w tamtych czasach takie organizacje i instytucje jak: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska" w Gilowicach, Bank Spółdzielczy w Gilowicach, Wojewódzki Związek Kółek Rolniczych i Kółko Rolnicze z Kocierza Moszczanickiego. Przy pomocy w/w instytucji w ubiegłych latach prowadzono w KGW :

-         kursy szycia, haftowania, robótek ręcznych,

-         pogadanki medyczne przy udziale lekarza,

-         instruktaż na temat sprowadzania i chowu drobiu,

-         pogadanki na temat ogrodnictwa i rolnictwa.

Wtedy też zorganizowano pierwszą wspaniałą wycieczkę nad morze połączoną z rejsem na Hel.

Członkinie Koła brały czynny udział w budowie szkoły i kaplicy w tutejszej wsi. Warunki pracy KGW uległy znacznej poprawie z chwilą oddania do użytku w 1986 r budynku nowej szkoły, gdzie udostępniano członkiniom pomieszczenia na działalność wraz z zapleczem kuchenno-magazynowym.

Dzięki pomocy i zaangażowaniu Pani Władysławy Zyzak z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Żywcu zorganizowano wiele wycieczek m. innymi do :

-    Zakopanego, Białki Tatrzańskiej, Krynicy, Koniakowa, Wilamowic, Kalwarii,
Wadowic, Częstochowy, Złotego Potoku;

-   do gospodarstw agroturystycznych, szkółek kwiatów i krzewów i innych.
Wycieczki te były wspaniałą rozrywką, mile spędzonym czasem, ale też dostarczały
wielu ciekawych i pożytecznych wiadomości. Gospodynie z ciekawością i zachwy­
tem zwiedzały kościoły, muzea, zamki. Podziwiały przyrodę.

W ciągu minionych lat przeprowadzono również wiele szkoleń m. innymi na temat:

-        uprawa warzyw mało znanych;

-        jak podawać do stołu, kultura spożywania posiłków;

-        zdrowe odżywianie;

-        wpływ czasu na zdrowie człowieka;

-        nowoczesne naczynia kuchenne;

-        sałata przez cały rok;

-        ekologia w gospodarstwie domowym.

 Zorganizowano konkurs na temat .-"Estetyka zagrody wiejskiej" oraz wystawy własnych prac o tematyce :

-     twórczość ludowa: hafty, koronkarstwo, robótki ręczne, obrazy haftowane;

-     tradycje rodzinne.

Organizowano również pokazy żywieniowe, na których smakowano różne sałatki, surówki i inne regionalne dania przygotowane przez członkinie KGW. Bardzo ciekawie zorganizowano tzw. „stół wielkanocny". W tej imprezie uczestniczył Wójt Gminy Łękawica, Przewodniczący Rady Gminy i zaprzyjaźnieni goście ze Słowacji. Praca członkiń Koła to nie tylko praca fizyczna, to wspólne spędzanie czasu, wymiana doświadczeń, pomysłów, to różne propozycje współpracy i rozrywka. Działalność Koła nie została zawieszona, mimo przejściowych trudności finansowych i lokalowych po zamknięciu Szkoły Podstawowej i przeniesieniu dzieci do Szkoły w Łękawicy (         ). Koło korzystało z pustego, nieogrzewanego budynku i nadal prowadziło swoją działalność.

Członkinie Koła brały i nadal biorą udział w uroczystościach gminnych, powiatowych i państwowych takich jak :

-        dożynki, turnieje gmin i wsi;

-        jubileusze KGW w różnych miejscowościach;

-        jubileusze Gminy Łękawica;

-        obchody Dnia3-go Maja, Dnia Niepodległości;

-        spotkania z posłami naszego regionu;

-        uroczystości kościelne.

Na powyższe uroczystości przygotowywały smaczne potrawy i ciasta, otrzymały wiele nagród i dyplomów za udział w konkursach. Na tę okoliczność prowadzona jest w KGW kronika pamiątkowa.

Ważnym okresem w działalności Koła było wyremontowanie przy pomocy środków unijnych części pustego budynku dawnej szkoły i zaadaptowanie go na Dom Wiejski. Koło wykonało we własnym zakresie prace porządkowe (poremontowe) i przygotowało poczęstunek na uroczyste otwarcie. Uroczystego otwarcia dokonał w dniu 7 września 2013 r Wójt Gminy Łękawica.

Na podstawie umowy użyczenia zawartej z Urzędem Gminy Koło ma udostępnione pomieszczenia w Domu Wiejskim na swoją działalność.

Koło Gospodyń Wiejskich współpracuje z innymi Kołami naszej Gminy, z OSP w Kocierzu Rychwałdzkim, Z Kółkiem Rolniczym w Kocierzu Moszczanickim, z Bankiem Spółdzielczym w Gilowicach, z Radą Sołecką, a przede wszystkim z Urzędem Gminy Łękawica. W Domu Wiejskim organizuje takie imprezy jak: spotkania opłatkowe dla mieszkańców wsi ( zwłaszcza samotnych ), zajęcia z dziećmi w okresie ferii świątecznych i wakacji, spotkania z okazji Dnia Kobiet, spotkania integracyjne i okolicznościowe.

                                          We wrześniu 2014 r. zrezygnowała

 z pełnienia funkcji Przewodniczącej

 Pani Genowefa Okrzesik

                                                                         

W dniu 9 października 2014 r. KGW wybrało nowy Zarząd w składzie

Przewodnicząca

Halina Świętek

Z-ca Przewodniczącej

Aleksandra Mrózek

Skarbnik

Janina Szczepańska

Obecnie w KGW aktywnie pracuje 20 członkiń. Koło się rozwija. Zarząd czyni starania w celu pozyskania młodzieży o różnych zawodach i zaintereso­waniach. Działalność   Koła ukierunkowana jest na rozwijanie przedsiębiorczości kobiet, zwiększenie uczestnictwa mieszkańców wsi w dziedzinie kultury i kulty­wowania folkloru. Zapraszamy do współpracy zarówno Panie jak i Panów. Obecnie mamy już zapisanych łącznie 30 osób. Panowie chętnie nam pomagają w pracach przygotowawczych, porządkowych, a nawet biorą udział w przygotowaniu smako­witych potraw.

Zarząd zabiega również o pozyskanie środków finansowych z innych źródeł niż dotychczasowe, tj. poprzez realizację projektów w drodze konkursów ogłasza­nych przez fundacje i inne instytucje promujące rozwój regionalny. Rozważana jest również koncepcja zmiany formy organizacyjnej Koła, tj. prze­kształcenie go w stowarzyszenie, lub połączenie go z innym działającym już stowarzyszeniem w celu uzyskania osobowości prawnej.

Wrzesień 2015 r.

< powrót do listy

34-321 Łękawica
ul. Wspólna 24

tel. 33 865 16 01
fax. 33 865 17 01

© 2012 UG Łękawica, projekt i wykonanie