Dziś jest niedziela 25 czerwca 2017, imieniny: Dorota, Łucja, Wilhelm


Gospodarka odpadami

Terminy płatności - konto

Konto do wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy regulować bez wezwania przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Łękawica

Nr  55 8141 0008 0000 1658 2000 0350,

lub wpłacać w kasie Urzędu Gminy.

TERMINY PŁATNOŚCI:

za I kwartał do 31 marca danego roku;

za II kwartał do 30 czerwca danego roku;

za III kwartał do 30 września danego roku;

za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.

POUCZENIE:

W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a następnie egzekucji należności w trybie ordynacji podatkowej.

 

STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

< powrót do listy

34-321 Łękawica
ul. Wspólna 24

tel. 33 865 16 01
fax. 33 865 17 01

© 2012 UG Łękawica, projekt i wykonanie